11 dec. 2017 - 10:01:27 Publicatiedatum: 11 december 2017

Nieuwe edities: Taalbewust beroepsonderwijs en Zebra

Lesmateriaal voor het mbo en de ISK

De vijf vuistregels voor taalbewust beroepsonderwijs en dé NT2-methode voor jongeren van 12-18 jaar die het Nederlands als tweede taal leren. Zowel Taalbewust beroepsonderwijs en Zebra zijn herzien en opnieuw verschenen!

Taalbewust beroepsonderwijs

De tweede druk van Taalbewust beroepsonderwijs is uitgebreid met recente literatuur, actuele onderwerpen zoals differentiatie, Nederlands als tweede taal en digitale geletterdheid. Ook zijn  handige didactische stappenplannen opgenomen voor activiteiten zoals studieteksten lezen, werkstukken schrijven, presentaties houden en reflectiegesprekken voeren.

Zie Uitgeverij Coutinho

Zebra+

Deel 1 is beschikbaar en de overige delen zijn medio 2018 gereed. Naast de full colour vormgeving is Zebra+ inhoudelijk volledig geactualiseerd. De didactische opbouw is gehandhaafd, maar alle opdrachten zijn gemoderniseerd en herkenbaar in een hedendaags jasje gestoken. De bouwsteenopgaven zijn opgenomen in de online leeromgeving. 

Zie Uitgeverij ThiemeMeulenhoff