30 okt. 2018 - 17:56:59 Publicatiedatum: 15 oktober 2018

Nieuwkomers in het mbo | een praktische Routegids

Voorbeelden van gecombineerde trajecten in het beroepsonderwijs

Een opleiding in het beroepsonderwijs geeft nieuwkomers perspectief op de arbeidsmarkt en op duurzame inburgering. De Routegids 'Van ISK/Inburgering naar vakopleiding' beschrijft de ervaringen en mogelijkheden voor gecombineerde trajecten in het mbo. Routes die vluchtelingen ondersteunen bij hun route op weg naar de arbeidsmarkt. 

Perspectief op de arbeidsmarkt

De Routegids ‘Van ISK / Inburgering naar vakopleiding’ is gemaakt voor en door roc’s die vluchtelingen en nieuwkomers een kans willen geven in het beroepsonderwijs. In de gids worden zeven succesfactoren beschreven voor een onderwijstraject waarin taalonderwijs en beroepsonderwijs worden gecombineerd. De samenwerking met regionale partners zoals gemeenten, werkgevers, ISK-scholen en aanbieders van inburgeringsonderwijs is daarbij cruciaal gebleken. De beschreven routes laten de oplossingen zien die roc-scholen hebben gevonden om nieuwkomers een goede start te geven op de arbeidsmarkt. De Routegids bevat veel praktische aanwijzingen voor organisatie, inhoud en financiering van gecombineerde trajecten. De actuele ontwikkelingen in de inburgering, waarbij wordt voorzien in een ‘onderwijsroute’, maken deze informatie extra relevant voor roc’s en gemeenten.

Klik hier om de Routegids te downloaden.

Meer informatie over de Routegids

De Routegids is tot stand gekomen in een samenwerking tussen vijf roc's, het ITTA en Bas Schuiling Consultancy en met een financiele bijdrage van de werkgroep Vluchtelingen & Educatie van 10 samenwerkende fondsen. Voor meer informatie over de Routegids kunt u contact opnemen met Inge van Meelis.