30 sep. 2019 - 21:13:59 Publicatiedatum: 19 november 2018

Nu ook korte scholing voor ISK-docenten

Aan de slag met woorden en leesvaardigheid

Wilt u leren hoe u NT2-leerlingen in de ISK beter kunt begeleiden? Wilt u uw theoretische kennis uitbreiden en praktische inzichten opdoen? Neem dan deel aan een van onze scholingen. Het ITTA biedt nu ook korte scholingen voor vak- en taaldocenten in de ISK.

​​​​​​​Werken aan leessucces in de ISK

Hoe leer ik leerlingen in de ISK om strategisch te lezen? Hoe zorg ik ervoor dat zij leeskilometers maken? Welke functionele en activerende werkvormen zet ik daarbij in? De scholing Werken aan leessucces in de ISK is geschikt voor docenten die hun vakinhoudelijke en didactische kennis rondom lezen willen versterken en uitbreiden. Zij krijgen theoretische en didactische handreikingen die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Werken met woorden in de ISK

Veel woorden leren is van groot belang voor het leren van het Nederlands als tweede taal. Maar welke woorden hebben nieuwkomers nodig en welke woorden zijn geschikt? Wat kunt u als docent bieden en wat kan de leerling zelf doen om autonoom woorden te leren? In deze korte praktijkgerichte scholing krijgt u handreikingen en tips om gericht te werken aan woordenschatontwikkeling.

Praktische informatie

Bijeenkomsten duren een dagdeel en worden gegeven in Amsterdam. Naast het lezen van artikelen voert u een opdracht uit in de eigen lespraktijk. Iedere scholing wordt afgesloten met een certificaat. Aan een scholing kunnen maximaal 12 docenten deelnemen.

Kosten

De kosten voor het volgen van een cursus bedragen € 375,- per persoon. Dit is inclusief materialen en een reader met relevante artikelen. Wanneer u beide cursussen volgt, betaalt u slechts € 700,- voor alle bijeenkomsten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lies Alons: lies.alons@itta.uva.nl