7 mei 2018 - 08:55:02 Publicatiedatum: 2 mei 2018

Onderwijs op maat aan nieuwkomersleerlingen in het VO

Een werkconferentie van de VO-raad

De instroom van nieuwkomersleerlingen in het voortgezet onderwijs behoeft aandacht. Hoe doet u recht aan de talenten van nieuwkomersleerlingen? Hoe organiseert u de juiste begeleiding? De VO-raad verzorgt op donderdag 21 juni 2018 in het Muntgebouw in Utrecht een werkconferentie waarin u concrete handvatten, voorbeelden en inzichten krijgt in de mogelijkheden voor onderwijs op maat.

Benutten van talenten

Tijdens de werkconferentie draait het om het benutten van de talenten van leerlingen, die om wat voor reden dan ook naar ons land komen. De instroom in het vervolgonderwijs vanuit de internationale schakelklas behoeft aandacht: er zijn knelpunten, maar ook volop kansen. Wanneer scholen maatwerk aan nieuwkomersleerlingen bieden, ontstaat onderwijs dat meer aansluit bij de mogelijkheden van deze leerlingen. Tijdens interactieve workshops gaat u aan de slag met onderwerpen als: de rol van samenwerkingsverbanden, trauma-sensitief lesgeven en leerlingen met een vluchtelingachtergrond.

Samenwerken aan een doorlopende leerlijn Nt2

Het ITTA verzorgt ook een workshop op deze werkconferentie. Samen kijken we hoe we de doorstroom van leerlingen van de ISK naar het regulier onderwijs kunnen verbeteren. Aan de hand van de QuickScan Doorstroom ISK-VO legt u uw eigen onderwijs onder de loep en bekijkt u welke afspraken u met de ISK kunt maken.

Programma

Klik hier voor meer informatie over het programma.