7 jun. 2016 - 12:29:47 Publicatiedatum: 1 juni 2016

Onderzoek ISK en ouderbetrokkenheid in vo

Start van twee NRO onderzoeksprojecten

ITTA gaat in samenwerking met verschillende scholen twee praktijkgerichte onderzoeken uitvoeren in het kader van NRO: één gericht op een verlengde intake voor ISK-leerlingen en één op het gebied van ouderbetrokkenheid in het vo.

Passend onderwijstraject voor nieuwkomers

Dit onderzoek richt zich op een verlengde intake in de ISK (Internationale Schakelklas). In Passend onderwijs aan nieuwkomers in het voortgezet onderwijs onderzoeken we of je met een verlengde intake beter kunt bepalen welk onderwijstraject een leerling het beste kan volgen. In plaats van een korte intake bij binnenkomst, gaan we in de verlengde intake extra informatie verzamelen om een beter beeld te krijgen van de leerling. De uitkomsten moeten helpen de leerling beter te plaatsen en de docent handvatten bieden over de instructiebehoeften van de leerling. In dit onderzoek wordt samengewerkt met dr. Sible Andringa van de UvA.

Een brug tussen school en thuis

Ouderbetrokkenheid in het po heeft veel aandacht, maar in het vo is de praktijk (nog) weerbarstiger vanwege de leeftijd van de leerlingen en de aard van de mogelijke ouderbetrokkenheid. In het project Interactievaardigheden Voor Ouders in het Voortgezet Onderwijs (IVOVO) gaan we een methodiek voor ouderbetrokkenheid in het vo uitwerken en de effecten evalueren. Deze methodiek streeft ernaar de kloof tussen school en thuissituatie te overbruggen. Hoogleraar dr. Folkert Kuiken is partner in dit onderzoek.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven over de uitkomsten van een van deze of beide onderzoeken? Stuur dan een mail naar info@itta.uva.nl.