30 okt. 2019 - 16:24:36 Publicatiedatum: 7 januari 2019

Opleiding docent NT1 start najaar 2019

Docenten die zich willen bekwamen in het scholen van volwassen laagtaalvaardigen kunnen zich nu aanmelden voor de Module NT1, die start in het najaar van 2019. De Module NT1 is één van de modules van de opleiding tot docent Basisvaardigheden.

Iets voor u?

De Module NT1 is bedoeld voor docenten met een pedagogische basis en met werkervaring of een stageplaats op het gebied van het onderwijs in basisvaardigheden aan volwassenen. De module kan ook interessant zijn voor NT2-docenten met interesse voor NT1. Met de Module NT1 wordt u professional op het gebied van taalververwerving van laagopgeleide Nederlandssprekende volwassenen tot en met niveau 2F: u kent hun leerproces, bent op de hoogte van actuele relevante kaders, monitoringsinstrumenten en materialen en beheerst de NT1-didactiek. 

De opleiding Docent Basisvaardigheden in 2019

In 2019 wordt de Module NT1 aangeboden als open inschrijvingstraining. De Module NT1 is een van de negen modules die samen de opleiding Docent Basisvaardigheden vormen.

  • Module 1: De professionele basis (100 SBU)
  • Module 2: Coaching (50 SBU)
  • Module 3: NT1 (200 SBU)
  • Module 4: Rekenen (200 SBU)
  • Module 5: Eigen vaardigheid rekenen (50 SBU)
  • Module 6: Digitale vaardigheden (100 SBU)
  • Module 7: Intake (50 SBU)
  • Module 8: Samenwerken met vrijwilligers en andere betrokkenen (50 SBU)
  • Module 9: Afstandsleren (50 SBU)

De opleidingsmodules Docent Basisvaardigheden zijn ontwikkeld door het Freudenthal Instituut, CINOP en het ITTA, op initiatief van het Steunpunt Basisvaardigheden en met financiering vanuit Tel Mee Met Taal. De basis van de modules wordt gevormd door het Raamwerk Basisvaardigheden, dat ook door dit consortium is ontwikkeld.

Meer informatie over de inhoud van de modules kunt u vinden op de website van het Freudenthal Instituut: Opleidingsmodules Docent Basisvaardigheden. Voor verdere uitvoering van de modules worden momenteel plannen gemaakt, in samenwerking met verschillende docentenopleiders.

Aanmelden en informatie

Voor meer informatie over de Module NT1 en voor aanmelding kunt u kijken op Opleiding docent NT1. Voor vragen of aanmelden kunt u contact opnemen met Petra Popma: petra.popma@itta.uva.nl