7 dec. 2018 - 11:20:49 Publicatiedatum: 30 mei 2017

Opleidingsmodules docent Basisvaardigheden

Post-hbo modules rekenen, NT1, digitale vaardigheden

Docenten die belangstelling hebben voor rekenen, NT1 of digitale vaardigheden voor volwassenen, kunnen zich daar binnenkort verder in bekwamen. In opdracht van het Steunpunt Basisvaardigheden ontwikkelt het ITTA, in samenwerking met CINOP en het Freudenthal Instituut, opleidingsmodules voor docenten Basisvaardigheden.

Practice what you preach

Voor het opleiden van docenten basisvaardigheden geldt: practice what you preach. Dit houdt in dat de eigen leervragen van de docent centraal zullen staan in de modules. Van de docenten wordt verwacht dat zij vanuit hun eigen leervraag zelfstandig informatie opzoeken, deze verwerken, uittesten in de praktijk en reflecteren op hun ervaringen. De opleverdatum van de opleidingsmodules is 1 februari 2018.

Modules voor docentenopleiders

Docentenopleiders kunnen deze modules gebruiken voor hun scholingsaanbod voor docenten, bijvoorbeeld in het kader van een post-hbo-opleiding, binnen een tweedegraads lerarenopleiding, een specialisatie binnen de PABO of als specialisatie/minor docent volwasseneneducatie bij bijvoorbeeld de studie Nederlands.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de projectpagina Opleidingsmodules Docent Basisvaardigheden.