17 sep. 2018 - 11:07:38 Publicatiedatum: 14 maart 2018

Opleidingsmodules docent Basisvaardigheden gereed

Post-hbo modules rekenen, NT1, digitale vaardigheden en meer

Kwaliteit van docenten in de volwasseneneducatie is van belang. Het Steunpunt Basisvaardigheden heeft daarom opdracht gegeven opleidingsmodules te ontwikkelen voor docentenopleiders voor hun scholingsaanbod aan docenten. De modules zijn inmiddels gereed.

Modules voor docentenopleiders

Docentenopleiders kunnen deze modules gebruiken voor hun scholingsaanbod voor docenten, bijvoorbeeld in het kader van een post-hbo-opleiding, binnen een tweedegraads lerarenopleiding, een specialisatie binnen de PABO of als specialisatie/minor docent volwasseneneducatie bij bijvoorbeeld de studie Nederlands. Bekijk de beschrijving van de modules via Opleidingsmodules Basisvaardigheden.

Meer informatie

De modules zijn ontwikkeld door Cinop, Freudenthal Instituut en ITTA. Kijk voor meer informatie op de projectpagina Opleidingsmodules Docent Basisvaardigheden.