5 dec. 2017 - 11:12:23 Publicatiedatum: 11 oktober 2017

Oproep! Leerlingen en docenten vmbo/mbo gezocht

Onderzoeken naar leesmotivatie en ondersteuning op maat in het mbo

Wat weerhoudt jongeren ervan een boek te lezen? En hoe kunnen we docenten taal en rekenen helpen bij het bieden van ondersteuning op maat aan hun studenten in het mbo? Het zijn twee vragen die centraal staan in twee onderzoekprojecten van het ITTA. Voor beide onderzoeken zoeken we leerlingen en/of docenten die we (digitale) vragenlijsten mogen voorleggen.

Waarom zo'n weerstand bij lezen?

Het eerste project Welke jongere is (g)een lezer? De weerstand voorbij… richt zich onder andere de vraag wat jongeren weerhoudt van lezen en hoe lezen kan worden gestimuleerd. Het onderzoek vindt plaats in het vmbo en mbo. We willen zowel leerlingen, studenten als docenten bevragen. Het gaat om korte vragenlijsten.

Dit onderzoek maakt deel uit van het actieprogramma Tel mee met Taal en wordt in samenwerking met de Radboud Universiteit en het Expertisecentrum Nederlands uitgevoerd.

Ondersteuning aan taal- en rekendocenten in het mbo

Het tweede project Grip op leerpotentieel in het mbo heeft als doel mbo-docenten taal en rekenen extra tools in handen te geven om het niveau van studenten in te schatten, zodat zij eenvoudig ondersteuning op maat kunnen bieden. Mede op basis van ervaringen van docenten wordt een passende werkwijze samengesteld. Aan de hand van een vragenlijst willen we taal- en rekendocenten in het mbo bevragen.

Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht, ECBO en ITTA werken samen in dit project.

Meedoen?

Interesse en wilt u meedoen aan een van deze onderzoeksprojecten? Mail naar Femke Scheltinga.