21 nov. 2014 - 13:57:05 Publicatiedatum: 18 november 2014

Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt

Oplevering nieuw inburgeringsonderdeel

Het ITTA heeft het nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen opgeleverd: Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het afgelopen jaar hebben we de eindtermen, de portfolio-instrumenten en het toetsinstrumentarium ontwikkeld. De producten zijn in pilots bij zowel taalaanbieders, re-integratiebedrijven en zelfstandige inburgeraars uitgeprobeerd en op basis van de feedback bijgesteld. Het nieuwe inburgeringsexamen zal op 1 januari 2015 van kracht worden.

Meer informatie over het nieuwe inburgeringsexamen

De eindtermen en de portfolio-instrumenten vindt u op inburgeren.nl/ketenpartners.
Meer informatie over de 'Arbeidsmarktmodule' vindt u bij ITTA-projecten.

Matchingsbijeenkomsten voor re-integratiebureaus en taalaanbieders

Voor experts en taalaanbieders die willen samenwerken voor die nieuwe onderdelen organiseren Blik op Werk en het ITTA de komende maanden matchingsbijeenkomsten.

Bent u geïnteresseerd in de matchingsbijeenkomst? Stuurt u dan uw gegevens naar info@itta.uva.nl.