12 okt. 2017 - 16:53:20 Publicatiedatum: 4 oktober 2017

Ouders en school werken samen: oudercursus

Gratis materiaal voor ouderbetrokkenheid in het vo

Ouders willen hun kind zo goed mogelijk ondersteunen en begeleiden bij hun ontwikkeling en schoolwerk. Toch zijn niet alle ouders hiertoe voldoende toegerust. Het ITTA heeft in samenwerking met de UvA een oudercursus ontwikkeld: Mijn kind op de middelbare school. Ouders en school komen hierdoor met elkaar in gesprek en werken samen. De materialen zijn gratis verkrijgbaar.

In gesprek met je kind en school

De aanpak en materialen zijn ontwikkeld in het kader van NRO kortlopend onderzoek en gratis te downloaden via Ouders en school samen betrokken.

Het uitgangspunt van de oudercursus isde ontwikkeling en versterking van gespreksvaardigheden van ouders om hun kind te kunnen ondersteunen bij hun schoolloopbaan. Tijdens de cursus oefenen ouders vaardigheden zoals het stellen van prikkelende, informatieve vragen bij de leerstof zonder dat zij de leerstof zelf hoeven te begrijpen. Maar ook informatie over de school en het Nederlandse schoolsysteem maken onderdeel uit van deze oudercursus. Door aan te sluiten bij de capaciteiten en vragen van de ouders, kunnen ouders en school samen optrekken in de begeleiding en ondersteuning van het opgroeiende kind in het voortgeeet onderwijs.

Zelf een oudercursus opzetten

Het ITTA verzorgt een scholing voor mentoren en oudercoördinatoren in het voortgezet onderwijs die de oudercursus zelf willen opzetten op hun eigen school.