31 jul. 2017 - 13:06:30 Publicatiedatum: 31 juli 2017

Peilingsonderzoek mondelinge taalvaardigheid in speciaal (basis)onderwijs

Onderzoek van start in najaar 2017

In opdracht van NRO en onder supervisie van de Onderwijsinspectie vindt in het schooljaar 2017/2018 een peilingsonderzoek plaats naar de mondelinge taalvaardigheid van leerlingen in het speciaal onderwijs (SO) en speciaal basisonderwijs (SBO). Er wordt gekeken naar het onderwijsaanbod en naar wat leerlingen aan het eind van hun lagere schoolperiode kunnen op het gebied van luister- en spreekvaardigheid.

De Onderwijsinspectie wil met dit peilingsonderzoek een totaalbeeld krijgen van het Nederlandse onderwijs, door nu ook scholen in het SBO en SO (voormalig) cluster 4 mee te nemen.

Voor dit onderzoek selecteren we met een steekproef een representatieve groep scholen. Als uw school tot de selectie behoort, ontvangt u in september/oktober 2017 een uitnodiging en meer informatie. Meer informatie over het onderzoeksprogramma vindt u via Peil.onderwijs

Toelichting peilingsonderzoek

In dit filmpje krijgt u meer uitleg over de aanleiding voor dit onderzoek en de opzet van het peilingsonderzoek.

Partners

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door ITTA, Cito en CED-Groep, in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en onder supervisie van de Onderwijsinspectie. ITTA coördineert het onderzoek.