9 okt. 2013 - 17:11:24 Publicatiedatum: 9 oktober 2013

Pilot met online feedbackinstrument voor vmbo-docenten

Coaching 'on the job' met webbased instrument ‘Feedback op afstand’

Feedback op afstand is een nieuw feedbackinstrument voor vmbo-docenten. Beginnende docenten, maar ook docenten met ervaring, kunnen een filmpje van hun eigen les plaatsen op een beschermde website. Op een tijdstip naar keuze kunnen zij elkaar daarop op een veilige manier feedback geven.

Feedback op afstand komt beschikbaar in november. U kunt nu nog meedoen aan de pilot.

Veilige omgeving voor filmpjes van eigen lessen

Feedback op afstand is een webbased reflectie- en coachingsinstrument. Het bestaat uit een website met daarop:

  • Filmpjes met goede voorbeelden van veel voorkomende situaties van interactie, inhoud en organisatie in de klas
  • Een webbased coachingomgeving: een beschermde omgeving voor het plaatsen van filmpjes van eigen lessen
  • Een zelfreflectie-instrument
  • Een digitale handreiking voor hoe je kunt werken met het instrument

Leren van voorbeeldfilmpjes en feedback van collega's

Docenten gebruiken het instrument voor het verbeteren van hun pedagogische en didactische vaardigheden en voor het (verder) ontwikkelen van een reflecterende attitude.

De voorbeeldfilmpjes geven goede voorbeelden van situaties in de klas. Door opnames van eigen lessen te plaatsen kunnen docenten hun eigen lessen terugzien. Met het reflectieformulier kunnen zij bepalen wat voor verbetering vatbaar is en waar zij aan willen werken. Opnames kunnen ook gedeeld worden, bijvoorbeeld met een collega of een mentor. Of er kan een expert op afstand worden gevraagd feedback te geven.

Pilot

In september en oktober 2013 wordt Feedback op afstand uitgeprobeerd op een aantal vmbo-scholen. Daarna is het instrument vrij beschikbaar via School aan Zet. Wilt u nog meedoen aan de pilot met Coaching op afstand? Neemt u dan contact op met Lies Alons, 020 525 3844.

Meer informatie

Voor meer informatie over Feedback op afstand kunt u contact opnemen met Lies Alons: lies.alons@itta.uva.nl, 020 525 3844.