26 jun. 2019 - 14:35:59 Publicatiedatum: 19 juli 2017

Protocol Dyslexie mbo nu beschikbaar

Handreiking voor begeleiding bij leesproblemen en/of dyslexie in het mbo

Protocol Dyslexie mbo is nu gratis beschikbaar. Het document is een handreiking voor docenten, zorgcoördinatoren en management in het mbo. Het bevat richtlijnen voor signalering, diagnosticering en begeleiding van studenten met leesproblemen en/of dyslexie in het mbo.

Het Protocol Dyslexie mbo is gratis beschikbaar via Expertisecentrum Nederlands.

Ontwikkeling nieuwe protocol

Het vorige protocol Dyslexie voor het mbo sloot niet meer aan bij de huidige werkwijzen in het mbo en de nieuwe wet- en regelgeving. Daarom is het protocol geactualiseerd door het Expertisecentrum Nederlands, Cinop, ITTA UvA en KPC Groep. Zij worden hierbij ondersteund door het Landelijk Netwerk Dyslexie en Dyscalculie mbo. Het Protocol Dyslexie mbo is herzien in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.