21 sep. 2016 - 08:16:26 Publicatiedatum: 8 september 2016

Samenwerkend Lezen in het Voortgezet Onderwijs

Bijdrage conferentie Begrijpend Lezen

Tijdens de conferentie Begrijpend Lezen op 28 september 2016 zal Niki Moeken een workshop verzorgen rondom het lespakket genaamd Samenwerkend Lezen in het Voortgezet Onderwijs. Aan de hand van het materiaal en praktijkvoorbeelden gaat ze in op de rol van de docent.

Veel leerlingen in het voortgezet onderwijs ervaren moeilijkheden bij het lezen van hun schoolboekteksten. Problemen met tekstbegrip kunnen leiden tot lage cijfers of zelfs schooluitval. Om dit te voorkomen is het belangrijk om de leesvaardigheid van zwakkere lezers te trainen, bijvoorbeeld door leerlingen samen schoolteksten te laten lezen. Om vakdocenten daarbij te ondersteunen, ontwikkelde de Universiteit van Amsterdam de aanpak SALEVO, oftewel Samenwerkend Lezen in het Voortgezet Onderwijs.

Met dit pakket wordt beantwoord aan de oproep van PlatformOnderwijs2032 om de deelvaardigheden taal samen aan te bieden zodat ze elkaar kunnen versterken. 

Meer informatie 

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Niki Moeken. Artikelen over SALEVO zijn gepubliceerd in Van 12 tot 18 en Levende Talen Tijdschrift.

Informatie over de Conferentie Begrijpend Lezen vindt u via deze CED Groep.