26 sep. 2016 - 12:17:31 Publicatiedatum: 21 september 2016

Schakel alle ONA-hulptroepen in

Studiemiddag ONA Portaal 16 september 2016

Doe het niet alleen, maar maak gebruik van alle mogelijke hulptroepen! Dat was het devies van de tweede studiemiddag van ONA Portaal op 16 september jl. Deelnemers gingen met elkaar in gesprek over wie en wat deze hulptroepen zijn.

Yodit Jacob (Pharos) vertelde in een plenaire inleiding over de achtergronden van Eritrese vluchtelingen. Zij ging in op het Eritrese onderwijssysteem en de betekenis daarvan voor de begeleiding van deze doelgroep.

Onderwerpen die in de workshops besproken werden, zijn:

  • Activeren van lastig te activeren deelnemers
  • Mentoring door ‘vakgenoten’
  • Taalverwerving en ONA: aandacht voor ONA in de NT2-les
  • Doe-tips ONA  en praktijkopdrachten: materiaal voor activering en inzet van vrijwilligers
  • Het Examen ONA: ervaringen van examinatoren en tips voor begeleiders

De presentaties van de workshops zijn te vinden via ONA Portaal (alleen toegankelijk voor leden).

Meer informatie

In oktober en november starten er weer nieuwe opleidingen voor ONA Begeleider.
Meer informatie hierover vindt u via ONA Portaal.