2 mrt. 2017 - 11:36:05 Publicatiedatum: 20 februari 2017

Studiedag: Het leren stimuleren 19 mei a.s.

Studiedag Mbo Taalacademie

De studiedag van de Mbo Taalacademie op 19 mei a.s. zal in het teken staan van het stimuleren van leren tijdens de Nederlandse les. Onder andere Jelle Jolles komt vertellen over taal-denken en verschillen tussen jongens en meisjes.

Op deze studiedag krijgt u achtergrondinformatie, pedagogisch-didactische en vakinhoudelijke tips en voorbeelden vanuit verschillende invalshoeken. Met onder meer Jelle Jolles over het taal-denken, Roel van Steensel over leesvrees en Eric van den Heuvel over time management.

In twee workshoprondes komen verschillende onderwerpen aan de orde:

  • Wat hebben NT2-studenten nodig in het mbo?
  • Hoe bevorder je autonome woordleerstrategieën?
  • Welk feedbackmodel werkt het beste in jouw klas?
  • Taal- en vakdocenten werken samen aan taalontwikkeling
  • Creatief brainstormen met mbo-studenten

Meer informatie over deze dag en over aanmelden vindt u op Mbo Taalacademie.