3 mei 2016 - 12:28:45 Publicatiedatum: 11 januari 2016

Studiedag Mbo Taalacademie 20 januari

Examinering in het mbo

De studiedag van de Mbo Taalacademie staat in het teken van landelijke examens en instellingsexamens Nederlands. Diverse plenaire sprekers gaan in op de wet- en regelgeving en uitvoering van examinering van de Nederlandse taal in het mbo en de door OCW aangekondigde externe validering.

Download het programma en/of de programmabeschrijving

Landelijke examens en Instellingsexamens Nederlands

De volgende onderwerpen passeren de revue:

  • Hoe geven mbo-scholen invulling aan de instellingsexamens.
  • De resultaten van het ITTA-onderzoek naar de wijze waarop scholen de examinering organiseren en vormgeven. 

Aanmelden

U kunt zich nog inschrijven voor deze studiedag. Zend een mail met de tekst 'ik meld mij aan'  naar info@mbotaalacademie.nl

Kosten per studiedag

  • Leden: gratis
  • Niet-leden: € 250,-

Kosten lidmaatschap

  • Elk lid betaalt per jaar een vaste bijdrage voor het lidmaatschap van de Mbo Taalacademie. Taaldocenten en taalcoaches: € 350,-