8 mrt. 2016 - 16:00:59 Publicatiedatum: 4 maart 2016

Studiemiddag ONA Portaal op 15 april 2016

Verdieping van kennis en uitwisseling van ervaring voor ONA begeleiders

Begeleidt u cursisten naar het ONA examen? ONA Portaal is een platform voor begeleiders, waarin kennisdeling en informatieverspreiding centraal staan. ONA Portaal organiseert twee keer per jaar een studie(mid)dag. De eerste vindt plaat op 15 april te Amersfoort.

ONA Portaal is een samenwerkingsverband tussen experts op het gebied van arbeidsmarkttoeleiding en vluchtelingen en ITTA. Zie www.onaportaal.nl.

De eerste (lange) studiemiddag van ONA Portaal richt zich op verdieping van kennis en vaardigheden bij het begeleiden van ONA deelnemers. Er zal een materialenmarkt zijn waar uitgevers van ONA- materiaal hun product presenteren en beschikbaar zijn voor vragen, wensen en gesprekken.

Daarnaast is er ruimte ingebouwd voor het uitwisselen van ervaring en tips van de deelnemers onderling, in de vorm van ‘netwerkkringen’.

Programma

12.30 Inloop
13.00 Opening
13.15 Plenaire ervaring: Mensen in hun kracht zetten

Hoe maak je inburgeraars actief? Mikkel Munch van Mikkelmoves is een ‘organisatiechoreograaf’ met veel ervaring in het ondersteunen van organisaties bij veranderprocessen. Mikkel brengt graag mensen in beweging, zowel mentaal als fysiek. Door zijn ervaring als danser weet hij als geen ander wanneer ruimte in te nemen, ruimte te delen of ruimte weg te geven. De ervaring waarmee hij je kennis laat maken, laat een permanente indruk achter.

14.00 Informatievergaring en uitwisseling, naar keuze deelname aan:
 1. ONA-materialenstands van diverse uitgevers.
 2. Netwerkkringen, waarin deelnemers ideeën uitwisselen, elkaars vragen beantwoorden, en samen tot gezochte oplossingen komen.
 • Netwerkkring ‘Werkervaringsplaatsen’
 • Netwerkkring ‘Taalondersteuning bij ONA’
 • Netwerkkring ‘Trajectopzet’
 • Netwerkkring ‘Omgaan met heterogene groepen’
 • Netwerkkring [in te vullen op verzoek]
15.00 Workshopronde 1, keuze uit workshops:
 1. Toelichting op en ervaring met het Examen ONA - Annemarie Uhlenbeck (examinator ONA)
 2. Keurmerk en ONA  - Blik op Werk
 3. Coaching voor ONA begeleiders - Rudolf Everduim en Elwine Halewijn (ONA Portaal)
 4. Nieuwkomers- en vluchtelingenproblematiek - Kaveh Pour (ONA Portaal)
 5. Uitgeverspitches rond ONA materialen
16.30 Workshopronde 2, keuze uit workshops:
 1. Toelichting op en ervaring met het Examen ONA - Annemarie Uhlenbeck (examinator ONA)
 2. Gecombineerde trajecten in het ROC - Bas Schuiling (ONA Portaal)
 3. Coaching voor ONA begeleiders - Rudolf Everduim en Elwine Halewijn (ONA Portaal)
 4. Nieuwkomers- en vluchtelingenproblematiek - Kaveh Pour (ONA Portaal)
 5. Uitgeverspitches rond ONA materialen
17.45 Gezamenlijke afsluiting

Locatie

Congrescentrum De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, Amersfoort. Deze locatie ligt op 5 minuten loopafstand van CS Amersfoort.

Kosten en aanmelding

Voor leden van ONA-Portaal  is de studiemiddag gratis.

Niet-leden betalen € 175 euro voor de studiemiddag. Lidmaatschap kost € 225 per kalenderjaar, waarin twee studiemiddag inbegrepen zitten. Op 15 april zelf kunnen deelnemers zich alsnog aanmelden als lid, waarbij zij de resterende € 50 betalen.

U kunt zich aanmelden met de volgende link:  Aanmeldingsformulier Studiemiddag ONA Portaal.

Als u geïnteresseerd bent in een lidmaatschap, kunt u zich op de website onaportaal.nl  aanmelden.

Toelichting op de workshops

Examen ONA - Annemarie Uhlenbeck (examinator ONA)

Wat is het Examen ONA precies, waar wordt op beoordeeld? Wat zijn de ervaringen tot nu toe en wat kunnen we eruit leren? In deze workshop brengt een examinator ons op de hoogte van bijna anderhalf jaar examens ONA, om daarmee begeleiders te helpen hun deelnemers zo goed mogelijk voor te bereiden.

Keurmerk en ONA  - Blik op Werk

Hoe zit het precies met het keurmerk ONA in relatie tot Inburgering? Deze workshop wordt verzorgd door een inhoudsdeskundige van Blik op Werk voor met name zzp-ers en coördinatoren van aanbieders. Tijdens de workshop presenteert Blik op Werk informatie over de regels en mogelijkheden en is er ruimte gelegenheid tot stellen van vragen.

Coaching voor ONA begeleiders - Rudolf Everduim en Elwine Halewijn (ONA Portaal)

Om cursisten in de actiestand te zetten en houden, is een coachende aanpak van belang. In deze workshop gaan we dieper (dan in de training) in op coaching en vergroten deelnemers aan de hand van rollenspellen en observaties hun vaardigheden.

Nieuwkomers- en vluchtelingenproblematiek - Kaveh Pour (ONAPortaal)

Waar lopen nieuwkomers en vluchtelingen tegenaan, in het algemeen en de huidige groep vluchtelingen in het bijzonder? Wat betekent dat voor de begeleiding van deelnemers in het kader van ONA? Net als in workshop 3 gaan we hier dieper in op de informatie die in de training aan de orde is gekomen.

Gecombineerde trajecten in het ROC - Bas Schuiling (ONA Portaal)

Deze workshop gaat in op de mogelijkheden om inburgering en toeleiding naar een beroepsopleiding te combineren, zeker in de omgeving van Educatie en mbo van een ROC. ONA biedt daar goede aanknopingspunten voor.

Uitgeverspitches rond ONA materialen

In deze workshop zullen uitgevers om beurten hun materialen kort presenteren