28 jan. 2019 - 13:31:47 Publicatiedatum: 25 januari 2019

Taal in de gemeente: inburgering en geletterdheid

Ondersteuning bij beleid en uitvoering

Taal staat op de agenda in veel gemeenten: educatie, taalcursussen, taalmaatjes en andere vrijwilligers. Er zijn veel initiatieven en tegelijkertijd leven er veel vragen: hoe vind je laaggeletterden? Hoe verbind je professionele trajecten met vrijwilligerswerk? Hoe kunnen we opereren op het snijvlak van inburgering en educatie? Maar vooral: hoe zorg je voor effectiviteit en kwaliteit? Het ITTA kan u helpen beleid en uitvoering te versterken op het vlak van educatie en inburgering.

Vanaf 2020 krijgen gemeenten weer de regie in de inburgering. Voor een goede inburgering is naast een nieuwe wet veel aandacht nodig voor de uitvoering en moet inburgering gekoppeld worden aan het sociaal domein: huisvesting, financiën, zorg, welzijn, participatie, jeugd en onderwijs. Dit betekent dat er binnen de gemeente kennis, deskundigheid en slagkracht moet worden opgebouwd. Het ITTA biedt hiervoor ondersteuning, onder andere:

  • Een Action Lab op maat voor samenwerkende gemeenten, via kennisuitbreiding, kennisdelen en samenwerken komen met (afspraken over) lokale en regionale samenwerking. Het Action Lab wordt uitgevoerd i.s.m. Bas Schuiling Consultancy en jb Lorenz;
  • Advies en begeleiding bij het borgen en controleren van kwaliteit;
  • Training en advies;
  • Inzet van vrijwilligers.

Meer weten?

Neem contact op met Jacqueline de Maa of Elwine Halewijn.

Kijk ook op Beleidsadvies overheid.