10 jun. 2013 - 11:33:16 Publicatiedatum: 10 juni 2013

Taaleis voor arbeidsmigranten

Kansen voor cursussen Nederlands op de werkvloer?

Voor risicovolle beroepen geldt vanaf 1 juli 2013 een taaleis voor arbeidsmigranten. Hoe deze taaleis ingevuld gaat worden en hoe arbeidsmigranten aan deze taaleis kunnen voldoen, is nog onderwerp van discussie. Wel is duidelijk dat áls bedrijven een risico signaleren, er maatregelen genomen moeten worden. Bijvoorbeeld in de vorm van taalles.

Kamerlid Ulenbelt heeft op 28 mei een motie ingediend om de taaleis voor arbeidsmigranten uit te breiden naar alle sectoren waar het niet beheersen van de Nederlandse taal het risico op een ongeval doet toenemen. Minister Asscher vindt dat niet nodig. Hij acht het voldoende als bedrijven zich afvragen of de taal een risico kan vormen. Als dat het geval is, dan moeten er maatregelen getroffen worden. Bijvoorbeeld taalles of alleen mensen aannemen die de taal voldoende spreken.

Motie 29407, nr. 167 van het lid Ulenbelt

Voorgesteld 28 mei 2013

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat werknemers in een noodsituatie goed met elkaar en met de hulpdiensten moeten kunnen communiceren en arbeidsmigranten in een beperkt aantal risicovolle beroepen daarom aan een taaleis moeten voldoen;

  • constaterende dat, zoals uit het eindrapport Parlementair onderzoek Lessen uit recente arbeidsmigratie blijkt, niet-Nederlandse werknemers vaker slachtoffer zijn van een (meldingsplichtig) ongeval dan Nederlandse werknemers en dat in de periode 2007 tot en met 2009 bij 53 van de 770 ongevallen expliciet melding is gemaakt van onvoldoende begrip van de gebruikte voertaal;
  • verzoekt de regering, de taaleis voor arbeidsmigranten uit te breiden naar alle sectoren waar het niet beheersen van de Nederlandse taal het risico op een ongeval doet toenemen, en gaat over tot de orde van de dag.

Antwoord Asscher

In relatie tot de motie van de heer Ulenbelt (29407, nr. 167) merk ik op dat wij vorige week in een algemeen overleg over arbeidsomstandigheden kort stil hebben gestaan bij de taaleis. De strekking van de motie is dat wij de taaleis voor een aantal gecertificeerde beroepen versterkt hebben en dat voor alle andere arbeidsomstandigheden en risico's op ongevallen de geldende regels ertoe leiden dat het bedrijf een risico-inventarisatie moet maken. Ik heb tegen de heer Potters gezegd dat het bedrijf zich daarbij moet afvragen of de taal een additioneel risico kan vormen. Als dat het geval is, dan moeten daarvoor maatregelen worden getroffen, bijvoorbeeld bestaande uit de taalles of alleen maar mensen aannemen die de taal voldoende spreken om dat risico niet te lopen. Dat betekent dat ik het aannemen van deze motie ontraad. De thans vigerende arbowetgeving moet ervoor zorgen dat werkgevers zich afvragen welke risico's hun werknemers lopen. Voor een aantal zeer gespecificeerde beroepen hebben wij de taaleis recentelijk verscherpt. Ik ontraad dan ook het aannemen van de motie.

Aanbod ITTA

Het is goed dat de overheid aandacht heeft voor taal en veiligheid op de werkvloer. Het ITTA houdt de ontwikkelingen in de gaten en biedt dit najaar weer een korte docentenopleiding Nederlands op de Werkvloer aan met open inschrijving.