24 sep. 2013 - 17:42:20 Publicatiedatum: 30 augustus 2013

Taalontwikkeling bij peuters

Thuis Nederlands praten?

De gemeente Amsterdam wil alle kinderen vanaf 2,5 jaar naar school sturen, om taalachterstanden weg te werken. Peuters in de Utrechtse wijk Overvecht krijgen een ‘vroegschools’ traject. Jacqueline de Maa van het Expertisecentrum TOP (Taal, Ouderbetrokkenheid en Participatie) / ITTA reageert op een artikel in De Volkskrant van 20 augustus jl. over dit onderwerp.

Niet krom Nederlands praten

Amsterdam wil kinderen vanaf 2,5 jaar naar school sturen (Volkskrant, 20 augustus 2013). Ook in Utrecht wordt geïnvesteerd in peuters met een taalachterstand. Prima om te zoeken naar manieren om het rendement van de Voor- en Vroegschoolse Educatie te verhogen. Ouders spelen daarin een belangrijke rol. Investeren in ouders is investeren in kinderen.

De Volkskrant meldt dat ouders in Utrecht geadviseerd wordt thuis Nederlands te spreken. Als ouders het Nederlands beheersen, is dat prima. Maar als ouders het Nederlands niet goed beheersen, is dat juist niet verstandig. Kinderen die in hun moedertaal een rijk en gevarieerd taalaanbod krijgen van ouders die voorlezen, gesprekken voeren, spelen met liedjes, rijmpjes, klanken en later met letters, worden goed voorbereid op school. Zelfs als die kinderen de stap naar het Nederlands nog moeten maken. Natuurlijk is het essentieel dat de ouders daarnaast zelf Nederlands leren en hun eigen kracht in Nederland versterken, dat ze de weg kennen in school en een gesprek kunnen voeren met de leerkracht.

Adviseer ouders dus niet om in krom Nederlands met hun kind te praten. Ondersteun hen om een rijk educatief thuisklimaat te creëren en zichzelf te ontwikkelen.

Jacqueline de Maa, Expertisecentrum TOP (Taal, Ouderbetrokkenheid en Participatie) / ITTA

Artikel Vroeg ontluikende geletterdheid, Volkskrant 20 augustus 2013