8 okt. 2018 - 15:51:28 Publicatiedatum: 1 oktober 2018

Taalvrijwilligers in actie in de juiste rol: de VIME Toolkit is gereed

Opbrengst Erasmus+-project VIME 

In welke rol komt een taalmaatje, taalcoach of ondersteuner het best tot zijn recht? Hoe bepaal je als coördinator welke rol het beste aansluit? Welke ondersteuning hebben de vrijwilligers nodig? Het internationale Erasmus+-project VIME geeft antwoord op deze vragen. De website is gereed en de materialen zijn gratis beschikbaar. 

De VIME Toolkit bevat een model waarmee de inzet van vrijwilligers, naast en in samenwerking met professionals, op het gebied van taal en geletterdheid verbeterd kan worden. Daarnaast bevat de toolkit een document voor beleidsmakers en professionals om hen te informeren en ondersteunen om zowel toe te zien op de kwaliteit en tevens een goede samenwerking mogelijk te maken tussen de professionele taalaanbieder en de vrijwilligers(organisatie). De VIME Toolkit is beschikbaar via www.languagevolunteers.com.

Meer informatie

Meer informatie over het project is te vinden op de ITTA-projectpagina. In het project werkten partners uit Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Slovenië en Nederland samen.