25 jan. 2017 - 10:04:53 Publicatiedatum: 1 december 2015

TINK-training: taal- en interactievaardigheden in de kinderopvang

U kunt zich aanmelden!

Het ITTA is niet alleen mede-ontwikkelaar van TINK, maar ook een van de trainingsbureaus die de TINK-training aan pm'ers geeft. U kunt zich nu vast aanmelden voor de trainingsgroepen die begin 2016 starten.

Wat is TINK?

TINK is een training voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Als er iets bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van jonge kinderen, dan zijn dat goede interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker! Met TINK leer je hoe je die kunt verbeteren en toepassen. Daarnaast werk je ook aan je eigen taalvaardigheid. TINK is ontwikkeld door Sardes, het ITTA en het Expertisecentrum Nederlands, in het kader van het programma Kwaliteitsimpuls van het ministerie van SZW.

Interactie en taal

In de TINK-training staan zes verschillende interactievaardigheden centraal. Deelnemers krijgen feedback op hoe je deze interactievaardigheden nu inzet en hoe je ze kunt verbeteren. Taal is daarbij steeds een aandachtspunt. Videocoaching en leren op de werkvloer zijn belangrijke onderdelen van de TINK-aanpak.

Subsidie beschikbaar

Kindercentra kunnen subsidie aanvragen voor deze training: per pedagogisch medewerker stelt het ministerie van SZW € 650,- beschikbaar.

Aanmelding en informatie

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact met ons opnemen: marlies.elderenbosch@itta.uva.nl, 06 2157 7427 . Meer informatie over de training vindt u bij: TINK-training voor pedagogisch medewerkers.