10 jun. 2013 - 12:26:12 Publicatiedatum: 10 juni 2013

Trotse taalassessoren Nederlands mbo

Groot aantal examens met succes afgelegd

Deze maanden neemt het ITTA in roc’s in het hele land de examens af voor het certificaat taalassessor Nederlands. De docenten die hieraan meedoen hebben de training Taalassessor gevolgd, waarin zij leren beoordelen op de niveaus 2F en 3F van het referentiekader taal. Het slagingspercentage is ruim 95%.

Examenspanning

Veel docenten geven aan dat zij vol spanning naar het examen gingen, het is immers vaak lang geleden dat zij zelf een examen moesten afleggen. Tijdens het examen beoordelen de docenten een aantal leerlingproducten volgens het format dat in het roc gebruikt wordt. Zij beargumenteren hun beoordeling tegenover de examinatoren. Veel docenten slagen in één keer, sommigen hebben een herkansing nodig na individuele, gerichte feedback.

Op naar het 200ste examen

Inmiddels hebben 185 docenten vol trots het certificaat Taalassessor in ontvangst genomen. ROC Zadkine spant de kroon met al weer de zesde groep taalassessoren. Daarnaast zijn er trainingen en examens uitgevoerd bij onder andere ROC Midden Nederland, ROC West Brabant, Scalda (Zeeland), Regio College en Nova College.

Complimenten aan de docenten

Femmy Witte deelde op 16 april namens het ITTA de certificaten uit bij het Horizon College. Zij benadrukte tijdens de uitreiking dat de docenten een goede prestatie hebben geleverd. ‘Als gecertificeerd taalassessor heb je een scherp beeld van de exameneisen, zoals ze in het Referentiekader beschreven staan. Bovendien beschik je over vaardigheden om de beoordeling voor het vak Nederlands  kritisch én rechtvaardig uit te voeren. En dat is toch wat je als opleider de mbo-studenten wilt bieden.’