26 sep. 2013 - 10:35:02 Publicatiedatum: 5 september 2013

Uitbreiding inburgeringsprogramma met Module Arbeidsmarktperspectief

ITTA-onderzoek naar good practices

Er komt een uitbreiding bij het inburgeringsprogramma: ook arbeidsmarktperspectief wordt een onderdeel van het inburgeringsexamen. Minister Asscher (SZW) trekt het zich aan dat veel inburgeraars niet of met zeer veel moeite aan het werk komen. Met de module Arbeidsmarktperspectief worden werkzoekenden beter geinformeerd en voorbereid op de arbeidsmarkt. Het ITTA onderzoekt de komende maanden wat de inhoud van zo'n module Arbeidsperspectief zou moeten zijn.

Module Arbeidsmarktperspectief

In de Agenda Integratie wordt dit als volgt benoemd: “De inburgeringseisen worden verder aangescherpt door de inburgeringsplicht uit te breiden met een onderdeel ter bevordering van de arbeidsparticipatie. Erkenning van elders verworven kwalificaties en competenties maken deel uit van dit onderdeel. Dit ter aanvulling van de onderdelen van de inburgering die gericht zijn op de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving”.

Onderzoek

Het ITTA is gevraagd te onderzoeken wat de module Arbeidsmarktperspectief zou moeten inhouden. Welke ‘good practices’ zijn er van arbeidsmarktoriëntatie en –toeleiding?  We gaan daarvoor te rade bij zoveel mogelijk betrokken instanties als gemeenten, re-integratiebedrijven, uitzendorganisaties en andere instellingen die ondersteuning bieden aan inburgeraars. Ook worden voormalig inburgeraars benaderd om hun ervaringen met werk zoeken in Nederland te delen.

Oproep

Bent u actief in het werkveld van arbeidsmarkttoeleiding van inburgeraars, bent u nog niet door ons benaderd en hebt u nuttige tips en succesvolle voorbeelden? Dan kunt u contact opnemen met femmy.witte@itta.uva.nl. U krijgt dan de link naar onze enquête toegestuurd, waar u uw ervaringen in kwijt kunt. Het onderzoek loopt tot november van dit jaar.