24 apr. 2018 - 11:46:41 Publicatiedatum: 20 april 2018

Van ISK naar MBO, in gesprek over doorstroom

Nieuw: handreiking voor samenwerking

Om met succes te kunnen doorstromen van de ISK naar een reguliere opleiding in het MBO is een doorlopende taalleerlijn noodzakelijk. Hiervoor is het van belang dat beide onderwijsinstellingen duidelijk in beeld hebben wat ze van elkaar kunnen verwachten. De handreiking biedt aanknopingspunten en voorbeelden om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Een betere samenwerking tussen ISK’s en MBO-instellingen is cruciaal om de talenten van nieuwkomers maximaal te ontplooien. Na de ISK periode is de leerling nog niet klaar met Nederlands leren, integendeel dan begint pas de reis in het regulier onderwijs. Deze handreiking die LOWAN in samenwerking met het ITTA ontwikkelde, maakt duidelijk wat beide sectoren kunnen doen om een succesvolle doorstroom te bevorderen. Daarbij vragen drie onderdelen expliciete aandacht, die een rol spelen op verschillende momenten binnen de doorlopende leerlijn.

  1. Creëer samenwerking (ISK-MBO) in de voorbereiding op de doorstroom
  2. Organiseer een warme overdracht tussen ISK en MBO
  3. Ontwikkel een contextrijke (taal)leeromgeving in het MBO

De handleiding is gepresenteerd op de LOWAN studiedag op 9 april 2018 en te downloaden via de website van LOWAN-VO.