16 jun. 2020 - 13:56:59 Publicatiedatum: 11 juni 2020

Van ISK naar regulier onderwijs in coronatijd

Drie tips voor een soepele en succesvolle doorstroom

De afgelopen tijd hebben ISK-leerlingen voornamelijk onderwijs op afstand gevolgd. Leerlingen die nu moeten doorstromen naar het regulier onderwijs, hebben daardoor de afgelopen tijd minder taalcontact gehad. Hoe zorg je ervoor dat deze leerlingen met voldoende taalbagage doorstromen naar het vo of mbo?

Het ITTA en LOWAN geven tips voor de invulling van een blended doorstroomprogramma. Hoe kun je de leerlingen de komende weken op school én thuis kennis laten maken met de taal- en vakinhoud van het regulier onderwijs?

Tip 1 – Stel het programma ‘slim’ samen

De ISK-leerlingen volgen nu deels onderwijs op school en gaan deels thuis aan de slag. Gebruik de tijd op school slim: besteed aandacht aan taken waarbij écht contact en interactie zinvol is. Zo kun je op school leerlingen laten samenwerken aan een discussieopdracht of model je met de groep het lezen van een vaktekst. Besteed daarnaast aandacht aan doelgerichte feedback en formuleer samen een nieuw leerdoel. Thuis gaat de leerling aan de slag met taken die hij goed zelfstandig kan doen, zoals kijken naar het Jeugdjournaal, een samenvatting maken of opdrachten in zijn woordenschrift.

Tip 2 – Maak keuzes op basis van de leerroute

Een effectief blended doorstroomprogramma sluit aan bij de leerroute van de leerling. Breng dus eerst het (taal)niveau van de individuele leerling in kaart en bepaal wat de leerling nodig heeft. Welke vakinhoud is relevant voor de leerling? Een leerling die uitstroomt naar de Entree-opleiding wil misschien een tekst over verzorging lezen, een leerling die straks naar de havo gaat heeft meer baat bij een aardrijkskundetekst. Maak vervolgens taaltaken waarin je taal- en inhoudsdoelen aan elkaar koppelt.

Tip 3 – Creëer een doorlopende leerlijn

In het regulier onderwijs gaat de taalontwikkeling verder binnen de context van de vakken. Laat de leerling daarom al op de ISK kennismaken met de vakinhoud van het regulier onderwijs. Leg, waar mogelijk, contact met de vervolgschool en vraag of je alvast regulier lesmateriaal kunt gebruiken. Kijk wat voor opdrachten de leerling te wachten staan en breng die onder in het doorstroomprogramma. Denk aan praktische opdrachten of opdrachten met typisch schoolse vaardigheden zoals een samenvatting schrijven.

Meer lezen?

Naast een blended doorstroomprogramma zijn er nog andere manieren om te zorgen voor een goede doorstroom, zoals een Bootcamp Overstap of ‘superwarme’ overdracht. Op de website van LOWAN vind je ook tips om een Persoonlijk Ontwikkelingsplan NT2 op te stellen met je leerling en handvatten voor NT2-ondersteuning in het regulier onderwijs.

Heb je een goed voorbeeld van een soepel doorstroomtraject of een vraag? Neem dan contact op met Lies Alons of LOWAN.