2 mrt. 2016 - 19:51:54 Publicatiedatum: 17 februari 2016

Van koffie-uur tot taalverhoging

Non-formele educatie: wat koop je als gemeente in en hoe bewaak je kwaliteit?

Welke doelgroepen wonen er binnen de gemeente, wat voor educatietraject kan de gemeente bieden en wie kan dit leveren? De bestaande handreiking voor gemeentenTransitie van educatie naar het sociaal domein is uitgebreid met een paragraaf voor het bepalen en monitoren van het non-formele aanbod. Een handig hulpmiddel voor gemeenten dus om overzicht te krijgen in dit veld.

Type aanbod en doelgroep

Alle vormen van educatie die niet afgesloten worden met een diploma worden gerekend tot het non-formele aanbod. Dat kan variëren van een koffieuurtje in het buurthuis met als doel sociale activering tot trajecten waarbij doelgericht gewerkt wordt aan taalniveauverhoging.

De aanvullende paragraaf ​Kwaliteit van non-formeel aanbod op het hoofdstuk Bouwsteen 3 Het vervolg – Kwaliteit van de educatie biedt gemeenten concrete handvatten om doelgroepen en doelen te onderscheiden. Daarbij worden  gemeentes op weg geholpen bij het bepalen van het type aanbod dat wenselijk is in de regio. Ook wordt ingegaan op welke afspraken je kunt maken met (taal)aanbieders en hoe je de kwaliteit kunt borgen.

Handreiking: De transitie van educatie naar het sociaal domein

Vraag van gemeenten

De paragraaf is geschreven op verzoek van gemeenten. Zij gaven bij het Steunpunt basisvaardigheden aan behoefte te hebben aan wegwijzers voor het non-formele veld. Deze behoefte groeide nog nu de besteding van en regels rondom de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) zijn veranderd en de Taaleis is geïntroduceerd. 

Ontwikkeling

De uitbreiding van het hoofdstuk kwaliteit is tot stand gebracht door ITTA en Radboud in'to Languages. Beide organisaties maken deel uit van de Kwaliteitsgroep Educatie Taal (KET).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elwine Halewijn: elwine.halewijn@itta.uva.nl.