30 jan. 2017 - 14:28:20 Publicatiedatum: 12 december 2016

Veelgestelde vragen: anderstaligen in het mbo

Handreiking van de Commissie voor Toetsen en Examens

In 2016 verscheen de Handreiking Examinering van anderstalige migranten in het mbo. Onlangs verscheen een uitbreiding van de handreiking met het document Veelgestelde vragen. Beide documenten zijn opgesteld door de Commissie Staatsexamens NT2.

De Handreiking anderstaligen in het mbo geeft een mbo-instelling handvatten om bij de inrichting van instellingsexamens Nederlandse taal rekening te kunnen houden met specifieke kenmerken van anderstalige studenten. Naar aanleiding van deze handreiking is nu het document met Veelgestelde vragen gepubliceerd. U vindt het document via Publicaties.