29 jan. 2015 - 15:33:10 Publicatiedatum: 29 januari 2015

Verbinden van taal- en rekeneisen aan beroepsspecifieke eisen MBO

ITTA en Cinop ontwikkelen instrumenten voor het MBO

Hoe leg je de verbinding tussen beroepsspecifieke eisen en wat leerlingen voor hun instellingsexamen voor taal en rekenen moeten weten? Scholen geven aan dat zij hier meer inzicht in willen krijgen. ITTA en Cinop ontwikkelen in opdracht van de MBO Raad een aantal instrumenten waarmee scholen beroepstaaltaken een plaats kunnen geven in het herontwerp van het curriculum en in de examens Nederlands.

De instrumenten

Scholen kunnen direct aan de slag met de volgende vier instrumenten om (beroepsgericht) taalonderwijs en beroepsgerichte examens Nederlands vorm te geven.

Een Signaleringslijst voor Nederlands. Hiermee kunnen de kwalificatiedossiers systematisch worden gescreend op beroepstaaltaken. Waar is er overlap tussen taaleisen en beroepseisen en waar niet?

Een Stappenplan. Door de stappen te doorlopen krijgen scholen een taalprofiel per kwalificatiedossier. De school onderzoekt met dit stappenplan waar in de opleiding taalontwikkeling samen kan gaan met beroepsontwikkeling.

Een Beslismodel. Hiermee kan de school gerichte keuzes maken voor hoe generieke taalvaardigheden een plaats krijgen binnen de beroepshandelingen (aanleren, inoefenen en examineren).

Voorbeelddossiers. Om een beeld te geven van hoe het beroepsgericht taal- en rekenonderwijs kan worden vormgegeven met behulp van deze instrumenten worden vier voorbeelduitwerkingen en voorbeeldexamens gemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tiba Bolle: tiba.bolle@itta.uva.nl