12 nov. 2013 - 12:51:41 Publicatiedatum: 6 november 2013

Verschraling door accent op Taal en Rekenen?

Ons ingezonden stuk in reactie op de Onderwijsraad in het NRC

Zonder taal geen ontwikkeling

Aandacht voor taal en rekenen is juist nodig om verschraling van het onderwijs tegen te gaan. Het probleem is dat taal en rekenen worden losgekoppeld van het vakinhoudelijke onderwijs. De discussie moet niet gaan over of en hoeveel, maar over hoe je aandacht besteedt aan taal.

Onze innovatieve kenniseconomie en de samenleving hebben - zoals Ten Dam in het NRC van 2 november terecht opmerkt- behoefte aan burgers en werknemers met creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerking, culturele en morele sensitiviteit, zorgzaamheid en vakmanschap. Voor het ontwikkelen van deze capaciteiten zijn taal en rekenen onontbeerlijk. Of je nu in het primair of voortgezet onderwijs aandacht besteedt aan geschiedenis of aardrijkskunde of in het mbo aan de werking van de dieselmotor, taal is het smeermiddel!

Bregje Kaars Sijpesteijn en Jacqueline de Maa

ITTA, Amsterdam

Artikel Onderwijsraad in NRC 2 november

Artikel Onderwijs is meer dan alleen meten en toetsen in NRC 2 november

Artikel Er kan nog best een tandje bij in NRC 4 november

Brief Taal is wel het belangrijkst in NRC 6 november