6 feb. 2018 - 11:03:43 Publicatiedatum: 10 oktober 2017

VIME: model voor inzet taalvrijwilligers gereed

Rollen voor taalvrijwilligers zijn benoemd

Het Erasmus+ project VIME (Volunteers in Migrant Education) vordert en het model waarin voor zowel migranten als Nederlandssprekenden de rollen van vrijwilligers worden beschreven is gereed. Er zijn vier kernrollen onderscheiden met betrekking tot de inzet van vrijwilligers bij (tweede) taalleerders.

Download Model for Volunteers in Migrant Education.

De samenwerkingspartners beogen met dit model de inzet van vrijwilligers, naast en in samenwerking met professionals, op het gebied van taal en geletterdheid te verbeteren en versterken.

Op dit moment werkt het projectteam aan trainingsmodules die vrijwilligers ondersteunen in het uitvoeren van de onderscheiden rollen die specifiek passen bij niet-migranten en het verwerven van de bijbehorende competenties. De pilots met deze trainingsmodules starten in maart 2018.

Meer informatie

Lees meer over het project op de pagina In welke rol zijn taalvrijwilligers van toegevoegde waarde?