2 mrt. 2016 - 19:43:08 Publicatiedatum: 24 januari 2016

Vluchtelingen 12-18 jaar leren Nederlands

Omgaan met toenemende aantallen leerlingen in de Internationale Schakelklas

Lesgeven in de Internationale Schakelklas (ISK) is een dynamisch geheel. Er wordt veel van docenten gevraagd; je moet kunnen omgaan met grote verschillen tussen leerlingen in taalniveau, achtergrond en competenties. Ook moeten leerlingen worden voorbereid op vervolgonderwijs. Dit alles voor groepen met continue instroom van leerlingen. Het ITTA werkt landelijk aan de ontwikkeling van het vakgebied met docenten.

De teugels moeten weer wat strakker

Voor Tijdschrift Les schetsten Lies Alons en Marlies Elderenbosch hoe School 23 in Eindhoven, op de afdeling VOAT (Voortgezet Onderwijs Anderstaligen), vorm geeft aan de opvang van de grote aantallen nieuwe leerlingen. Ze spraken met het management, docenten en enkele leerlingen. Allen geven aan dat het drukker is op school; op het schoolplein, in de gangen en in de klas. Strak inzetten op de regels, zeker in het begin, is dan ook een must.

Zorgen voor een relatief klein team, korte lijntjes, een duidelijk curriculum en intensieve zorgstructuur helpen docenten gemakkelijk hun weg te vinden. Het zijn zaken die van belang zijn om goed om te kunnen gaan met de hoeveelheid nieuwe leerlingen, vertelt het management. Op die manier kunnen docenten samen met de klas een gastvrije leeromgeving creëren waarin nieuwe leerlingen zich welkom voelen.

Meebewegen in de dynamiek, verschenen in Tijdschrift Les, nr. 196, december 2015.

Aandacht voor kwaliteit

Voor effectief en efficiënt NT2-onderwijs is er scholing NT2 voor ISK-docenten. Hierin staan basiskennis Nederlands als tweede taal en docentvaardigheden centraal. Docenten in de ISK breiden hun NT2-kennis uit, maken kennis met de nieuwste inzichten uit het vakgebied en passen deze direct toe in de eigen lespraktijk. Nieuw in ons aanbod is NT2-scholing  specifiek voor vakdocenten en onderwijsassistenten in de ISK.

Leerlijnen voor nieuwkomers vo

LOWAN en ITTA ontwikkelen concrete leerlijnen en doelen voor het onderwijs aan nieuwkomers in het voortgezet onderwijs. Het doel van deze leerlijnen is het maximaliseren van de leeropbrengsten van de leerlingen. De leerlijnen worden gepresenteerd tijdens de landelijke studiedag LOWAN-vo op 11 april 2016.

Meer informatie

Voor meer informatie over onze activiteiten voor jonge nieuwkomers kunt u contact opnemen met Lies Alons: lies.alons@itta.uva.nl