24 mei 2018 - 19:38:29 Publicatiedatum: 24 mei 2018

Vluchtelingen begeleiden bij werk en/of opleiding

Praktijkopdrachten en een stagedagboek: gratis beschikbaar

Taal oefenen op het werk of stage en werken aan werknemersvaardigheden: het Erasmus+ project Fast Lane ontwikkelt een aanpak om vluchtelingen adequaat te begeleiden naar werk, stage of opleiding. Concrete werkopdrachten en een stagedagboek zijn onderdeel van deze aanpak en vanaf nu gratis beschikbaar.

Werkgerichte opdrachten

De 24 praktijkopdrachten zijn ingedeeld in vier categorieën: kennismaken met het werk, sociale en culturele aspecten van het werk, taal op het werk en professionele competenties. De opdrachten zijn op elke werkplek te gebruiken, op verschillende taalniveaus. Ze zijn dus niet beroepsspecifiek.

Stageboek

Het stagedagboek is een reflectiedocument. De deelnemer leert reflecteren op verschillende aspecten van zijn stage: de uitgevoerde activiteiten en de beleving, het taal leren, de eigen competenties en de reflectie met beoordeling van de praktijkopleider.

  • Stageboek (definitieve versie Nederlands - Word)

Handleiding en andere talen

De definitieve versies zullen ook via andere kanalen verspreid worden en zullen uiteindelijk in vier talen beschikbaar komen op de Erasmus+-website www.fastlane-project.eu. Reacties en feedback op de conceptversies worden zeer gewaardeerd.

Voor vragen, reacties en feedback het stageboek en de praktijkopdrachten kunt u contact opnemen met
Mirjam Wind (Alfa-college) of Bregje Kaars Sijpesteijn (ITTA).