28 mei 2018 - 11:36:00 Publicatiedatum: 31 oktober 2017

Vragenlijst voor mbo-docenten Nederlands en rekenen

Hoe evalueert u voortgang in de mbo-klas?

Op welke manier bepaalt u het (start)niveau rekenen en/of Nederlands van uw studenten? Hoe werkt u doelgericht verder? Wat vindt u belangrijk? Hoe houdt u de vorderingen van de studenten bij? Deel uw ervaringen rondom toetsing en evaluatie met ons en beantwoord de vragenlijst in het kader van het praktijkonderzoek Grip op leerpotentieel in het mbo.

Vragenlijsten voor docenten Nederlands en/of rekenen

U kunt de vragenlijst - volledig anoniem - digitaal invullen door een van de onderstaande links te volgen.

  • Bent u docent rekenen in het mbo? Vul dan de vragenlijst Docent rekenen in.
  • Bent u docent Nederlands in het mbo? Vul dan de vragenlijst Docent Nederlands in.

Ondersteuning aan taal- en rekendocenten in het mbo

Het onderzoek Grip op leerpotentieel in het mbo heeft als doel mbo-docenten taal en rekenen extra  tools in handen te geven om het niveau van studenten in te schatten, zodat zij eenvoudig ondersteuning op maat kunnen bieden. Met behulp van de vragenlijst willen we zicht krijgen op wat u in de klas doet rondom evaluatie en toetsing. Deze informatie is voor ons van groot belang, uw antwoorden helpen ons om goed aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk. 

Uitvoering

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door ECBO, Freudenthal Instituut, ITTA UvA en Universiteit Utrecht. Het project wordt gefinancierd door Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).