6 okt. 2020 - 12:55:04 Publicatiedatum: 1 september 2020

Vrijstelling op basis van Staatsexamen NT2 en de Omkeerregeling in het mbo

Internetconsultatie wijzigingsbesluiten van het Ministerie van OCW

Aan het mbo nemen studenten deel die het Nederlands niet als moedertaal, maar als tweede taal (NT2) geleerd hebben. Het is goed mogelijk om NT2-studenten op te leiden naar een mbo-diploma en tegelijkertijd hun taalniveau te verhogen. Wel vraagt dit om extra aandacht, tijd en taalbewuste docenten.

Examinering van Nederlands op 2F of 3F kan daarentegen een obstakel vormen. Een NT2-student kan communicatief taalvaardig genoeg zijn om zijn boodschap over te brengen, maar nog lange tijd specifieke NT2-fouten maken. Het Staatsexamen NT2 is, anders dan de centrale examens, ingesteld op de taalverwervingskenmerken van anderstalige studenten. Daarnaast kan het zijn dat een NT2-student een andere relevante moderne vreemde taal op voldoende niveau beheerst.

Het ministerie van OCW heeft twee wijzigingsbesluiten opgesteld voor de examinering Nederlands van anderstalige studenten in het mbo.

Vrijstelling met het Staatsexamen NT2

In dit besluit wordt de mogelijkheid voor het verlenen van een vrijstelling op basis van een Staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede taal) geïntroduceerd. Dat betekent dat mbo-studenten van alle niveaus gebruik kunnen maken van een vrijstellingsmogelijkheid: met het Staatsexamen NT2 kunnen zij worden vrijgesteld van (een gedeelte van) het onderwijs en van examinering van het examenonderdeel Nederlandse taal 2F of 3F. Examencommissies  bepalen of een student aan de voorwaarden voor vrijstelling voldoet.

Omkeerregeling examinering Nederlands niveau 4 (Duits en Engels)

Met dit besluit wordt geregeld dat mbo-studenten niveau 4, het examen Nederlands op referentieniveau 2F in plaats van 3F mogen afsluiten wanneer zij Engels of Duits op een hoger niveau afsluiten (omkeerregeling). Mbo-studenten niveau 4 die gebruik maken van de omkeerregeling kunnen een lager niveau voor Nederlandse taal behaald hebben, maar een hoger niveau Engels of Duits. Examencommissies moeten bij verzoeken van studenten voor de omkeerregeling onderzoeken of deze student aan de voorwaarden voldoet.

Internetconsultatie tot 6 september 2020

Het ministerie van OCW heeft een internetconsultatie georganiseerd voor de omkeerregeling en de vrijstelling op basis van Staatsexamen NT2. U kunt tot 6 september 2020 reageren op dit wijzigingsbesluit. Ga hiervoor naar: Omkeerregeling