22 okt. 2019 - 17:28:42 Publicatiedatum: 17 januari 2019

Vrijwilligers bij NT1-trajecten: model van rollen en competenties

Kwaliteit en effectiviteit staan voorop

In de Toolkit Vrijwilligersmodel NT1 wordt beschreven hoe de rol van vrijwilligers in NT1-trajecten vormgegeven kan worden: hoe zij- in samenwerking met de docent – van meerwaarde kunnen zijn voor de kwaliteit van die trajecten en het leerproces van de deelnemers. Deze toolkit is ontwikkeld met steun van het Steunpunt Basisvaardigheden. 

Toolkit Vrijwilligersmodel NT1

Het Vrijwilligersmodel NT1 met de bijbehorende documenten biedt stakeholders in het werkveld van de volwasseneneducatie richtlijnen voor de inzet van vrijwilligers in educatietrajecten, in het bijzonder voor NT1-trajecten. De richtlijnen zijn bedoeld om betrokkenen in het veld van de educatie te ondersteunen bij het realiseren van kwaliteit als het gaat om de inzet van vrijwilligers en de effectiviteit van de ondersteuning van deelnemers te verhogen.

De Toolkit Vrijwilligersmodel vindt u op Vrijwilligers bij NT1-trajecten: sturen op kwaliteit en effectiviteit

Voor meer informatie neemt u contact op met Marlies Elderenbosch.