8 mrt. 2017 - 12:16:23 Publicatiedatum: 28 september 2016

Wat kan de ISK-leerling: welke leerroute past?

ISK-docenten aan de slag met verlengde intake

Het praktijkgerichte onderwijsonderzoek Passend onderwijs aan nieuwkomers in het voortgezet onderwijs is van start gegaan. De eerste werkbijeenkomsten zijn inmiddels geweest en docenten van zes pilotscholen kunnen aan de gang met verschillende observatie-instrumenten.

De docenten kijken of zij gedurende een verlengde intake, door middel van systematische observaties, een beter beeld van de leerling krijgen. Wat kan de leerling al; hoe gemakkelijk leert de leerling?

De docenten testen en evalueren de komende weken verschillende observatie-instrumenten. Na zes weken wordt aan de hand van de verzamelde gegevens bepaald welke leerroute en groep in de ISK het beste aansluit bij de leerling.

In werkbijeenkomsten hebben we de werkwijze voor de verlengde intake besproken en docenten zijn enthousiast aan de slag gegaan. We volgen de leerlingen tot het einde van het schooljaar.

Materialen

Een aantal observatieformulieren is al te downloaden via LOWAN.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang en uitkomsten van dit onderzoek, stuur dan een bericht naar info@itta.uva.nl.