23 aug. 2016 - 17:30:47 Publicatiedatum: 21 januari 2016

Wat kan het beroepsonderwijs vluchtelingen bieden?

Voldoende taalvaardig én een vakdiploma

Mbo-scholen hebben de leeromgeving, faciliteiten en de expertise om vluchtelingen zowel een beroepskwalificatie te laten halen als te laten voldoen aan hun inburgeringsplicht. In gecombineerde trajecten leren nieuwkomers tegelijkertijd taal en beroepsvaardigheden en krijgen zo de kans snel een beroepskwalificatie te behalen. Het ITTA begeleidt en ondersteunt bij het opzetten van deze trajecten.

Gecombineerde ofwel geïntegreerde trajecten opzetten?

Het ITTA ondersteunt mbo-scholen bij de ontwikkeling van dit type trajecten en werkt hierin samen met gemeentes, het COA, ISK’s en Vluchtelingenwerk. Samen met betrokkenen binnen de school ontwikkelt het ITTA passende opleidingsmaterialen, bijvoorbeeld:

  • Leerlijnen en lesprogramma's
  • Functionele taallessen, gericht op werk en samenleving
  • Toetsen, assessments en taalvolgsysteem

Ingeburgerd én gekwalificeerd

In deze gecombineerde trajecten vormen vakleer, taalontwikkeling en werkvloervaardigheden één aansluitend programma. Het leren van de Nederlandse taal is niet alleen afgestemd op het vakonderwijs; het vindt ook daadwerkelijk plaats tijdens het vakonderwijs. Zo wordt de taal begrijpelijk en gaat de taalverwerving sneller. De theorie van het vak bereidt niet voor op de praktijk, maar wordt uitgelegd ín de praktijk. Op deze manier grijpen kennis en taalverwerving in elkaar en kunnen vluchtelingen met een verblijfstatus sneller inburgeren.

Een voorbeeld van een gecombineerd traject in de praktijk Taalpraktijkopdracht K*pabel (2009)

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Tiba Bolle: tiba.bolle@itta.uva.nl of Elwine Halewijn: elwine.halewijn@itta.uva.nl.

Kijk ook eens bij: