2 jun. 2016 - 15:52:46 Publicatiedatum: 25 mei 2016

Webinar Leerlijnen ISK: maandag 6 juni 16.00 uur

Doelgericht werken in het onderwijs aan jonge nieuwkomers

Hoe richt je het onderwijs aan jonge nieuwkomers zo in dat ze goed voorbereid doorstromen naar vervolgonderwijs? In het webinar op maandag 6 juni a.s. licht Lies Alons van het ITTA toe hoe je met de voor dit doel ontwikkelde leerlijnen aan de slag gaat.

Vragen over de Leerlijnen ISK

Lies Alons, NT2-deskundige voor de ISK, en Hariëtte Boerboom, adviseur van LOWAN-vo, gaan in opvragen van deelnemers over de Leerlijnen ISK. Mail uw vragen van tevoren naar Hariëtte Boerboom zodat deze aan bod kunnen komen. Na afloop van de webinar worden er ook nog vragen en stellingen behandeld.

Leerlijnen in de ISK

ITTA en LOWAN-vo presenteerden op 11 april jl. de Leerlijnen ISK. Voor de weg die de leerling aflegt naar een uitstroomprofiel zijn leerlijnen uitgewerkt die scholen kunnen gebruiken om hun onderwijs aan nieuwkomers in het voortgezet onderwijs vorm te geven.

De beoogde eindniveaus worden vastgesteld en wat er nodig is om het gewenste eindniveau te behalen. Na een verlengde intake worden leerlingen aan een leerlijn gekoppeld.

Uitstroomprofielen en leerlijnen

Er worden drie routes met daarbij acht uitstroomprofielen onderscheiden. Elk uitstroomprofiel kent een leerlijn met op de website van LOWAN te downloaden informatie:

  • Schets van het onderwijsprogramma, fases en vakken
  • Didactische aanpak
  • Voorbeelden, kenmerken en inkijkjes in lessen
  • Streefdoelen NT2 in termen van het Raamwerk NT2 (ERK/CEF)

Meer informatie

Voor meer informatie over de Leerlijnen ISK en ons aanbod voor uw ISK kunt u contact opnemen met Lies Alons lies.alons@itta.uva.nl.