23 mei 2023 - 14:44:09 Publicatiedatum: 10 mei 2023

Webinar Observatieinstrument TOVII voor inburgering

Hoe observeer je leerbaarheid in de Startklas?

De (gratis) TOVII helpt de taaldocent om tijdens de Startklas de leervaardigheid in een schoolse setting te observeren. Uit de ingevulde scores is vervolgens een trajectindicatie te berekenen.

Op donderdag 8 juni 2023 organiseert ITTA een gratis webinar over de TOVII voor gebruikers. Tijd: 15.30 - 17.00.

In het webinar krijg je achtergrondinformatie over het in kaart brengen van leerbaarheid; worden de criteria in het instrument besproken en verkennen we hoe je de best passende route kiest.

Heb je belangstelling? Meld je dan per email aan.

Klantmanagers moeten in de WI2021 voor inburgeraars de geschikte inburgeringsroute vaststellen. Maar hoe bepaal je wat passend is bij iemand die je nauwelijks kent? Met een verlengde intake (of Startklas) krijg je een beter beeld van de inburgeraar. Een onderbouwd trajectadvies vanuit de Startklas kan helpen om de juiste route te bepalen.

Kijk hier voor meer informatie over de TOVII. Daar kun je ook het gratis instrument downloaden.