7 aug. 2014 - 12:53:42 Publicatiedatum: 9 oktober 2013

Website Expertisecentrum TOP in de lucht!

Taalontwikkeling, Ouderbetrokkenheid en Participatie

De website van het Expertisecentrum TOP (Taalontwikkeling, Ouderbetrokkenheid en Participatie) is een feit. U vindt er kennis over en instrumenten voor taalontwikkeling in het kader van ouderbetrokkenheid. En handreikingen voor vertaling van beleid naar praktijk. Kijk op expertisecentrumtop.nl.

Taalontwikkeling, Ouderbetrokkenheid en Participatie

Ouders kunnen enorm bijdragen aan de schoolloopbaan van hun kind. Door te ondersteunen en stimuleren, thuis en op school. Maar ook door hun eigen empowerment. De taalvaardigheid van de ouders speelt daarbij een grote rol.

Website TOP

Op de website van het Expertisecentrum TOP vindt u:

  • Succesfactoren om beleid rondom taalontwikkeling, ouderbetrokkenheid en participatie vorm te geven
  • Good practices: goede voorbeelden van programma’s en materialen
  • Literatuurbeschrijvingen: beschrijvingen van onderzoek en interventieprogramma’s van taal en ouderparticipatie en family literacy. De succesfactoren zijn uit deze beschrijvingen afgeleid.

Op de korte termijn breiden we de informatie op de website nog uit met onder meer een quickscan waarmee lopende en nieuwe projecten gemonitord worden en een interactief deel. Ook voegen we nieuwe literatuurbeschrijvingen toe en kunt u zelf good practices aandragen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de activiteiten van het Expertisecentrum TOP kunt u contact opnemen met Elwine Halewijn - elwine.halewijn@itta.uva.nl.