17 nov. 2018 - 17:28:58 Publicatiedatum: 26 februari 2018

Weet waarom u meet!  Formatief en summatief toetsen in het mbo

Studiedag Mbo Taalacademie - vrijdag 18 mei 2018

Meer weten over de validering van instellingsexamens? Op de hoogte zijn van de regels voor vrijstellingen? Op de studiedag van de Mbo Taalacademie op 18 mei a.s. hoort u alles over de huidige wet- en regelgeving rondom examinering in het mbo. Ook gaan we aan de slag met de vraag: hoe maak je formatieve toetsing in het mbo zinvol?

In de ochtend hoort u alles wat u altijd al wilde weten over examinering van Halvard-Jan Hettema van het Kennispunt MBO Onderwijs & examinering en Rianne Reichardt van het Steunpunt taal en rekenen mbo.

In de middag staat formatieve toetsing centraal. Gerdineke van Silfhout van het SLO gaat in op de functie die formatieve toetsen in de onderwijsprogramma's en lessen Nederlands hebben. Zij presenteert de vijf fases waarmee in het mbo formatieve toetsing zinvol kan worden ingevuld. In actielabs werken deelnemers de vijf fases per domein van het Referentiekader Taal concreet uit voor hun eigen onderwijssituatie. 

Meer informatie leest u via 'Weet waarom u meet! Formatieve en summatieve toetsen Nederlands'