3 jun. 2014 - 13:19:22 Publicatiedatum: 1 mei 2014

Werkconferentie Aanpak Taal: ouders en kind samen (in VVE/PO)

Conferentie 16 juni in Den Haag

De werkconferentie op 16 juni is voor scholen, gemeenten, kinderopvang en peuterspeelzalen. U krijgt er informatie en concrete handvatten om aan de slag te gaan met een aanpak Taal die is gericht op ouder en kind samen.

De organisatie is in handen van het Expertisecentrum TOP (Taalontwikkeling, Ouderbetrokkenheid en Participatie) van het ITTA, SZW en de PO-raad.

Deze werkconferentie biedt u inzicht in:

  1. De resultaten, ervaringen en succesfactoren met aanpakken Taal die gericht zijn op ouders en kind samen;
  2. Mogelijkheden om de samenwerking in het beleid tussen kinderopvang, peuterspeelzalen, scholen en gemeente te versterken;
  3. Mogelijkheden om de inzet van beleid en methodieken Taal voor ouders en kind samen te verbreden.

Meer informatie en aanmelden, zie de uitnodiging (pdf).