16 sep. 2015 - 12:52:09 Publicatiedatum: 10 september 2015

Zelfstandig leren werken aan woordenschat: The European Flame

Digitaal platform voor taaldocenten

Woorden leren vormt het hart van (tweede) taalverwerving: hoe meer woorden je kent, hoe sneller je de taal leert. Hoe docenten hun cursisten kunnen coachen zodat ze zelfstandig hun woordenschat kunnen uitbreiden, is nu te vinden op de nieuwe website The European Flame.

De aanpak is erop gericht de leerder te motiveren voor het leren van veel woorden. Sleutelwoorden bij deze aanpak zijn aansluiten bij de behoefte van taalleerders en resultaatgericht werken.  

Impuls voor vergroting van woordenschat

In de praktijk werken tweedetaalleerders nauwelijks zelfstandig aan hun woordenschat, vaak ligt dat aan de motivatie om te oefenen en om dit vervolgens te blijven doen. Taaldocenten zouden graag meer ruimte vrij maken voor woordenschatverwerving, maar het ontbreekt hen simpelweg aan tijd.

Activiteiten en instrumenten

In het kader van dit Europese project zijn verschillende (digitale) activiteiten en instrumenten geïnventariseerd waarmee zelfstandig aan de woordenschat gewerkt kan worden, bijv. Wrts of Quizlet. Deze materialen zijn beoordeeld en voorzien van labels. Deze labels laten zien aan welke verschillende behoeftes van leerders het materiaal tegemoet komt en wat de kwaliteit van het materiaal is.

Screening vooraf

De taaldocent wordt aangeraden om de leerder eerst te screenen. Op die manier kan er een activiteit of instrument gevonden worden die het beste aansluit bij de wensen en behoeften van de taalleerder. Daarnaast bevat de website aanwijzingen voor docenten hoe zij hun leerders kunnen motiveren en ondersteunen bij selectie, gebruik en evaluatie van de activiteit.

Aansluiten bij behoeften

Het idee achter deze aanpak is dat wanneer de activiteit of het instrument aansluit bij de behoefte van de leerder en de inspanningen resultaat opleveren, de leerder gemotiveerd raakt en blijft en zo autonoom aan de woordenschat kan werken.

De Nederlandse bijdrage aan dit project is uitgevoerd door een werkgroep van de BVNT2 (Beroepsvereniging Nederlands als tweede taal), waarin het ITTA participeerde.

Naar de website: The European Flame.