16 mrt. 2015 - 11:38:53 Publicatiedatum: 6 maart 2015

Zelfstandig werken aan lezen en schrijven

Een innovatieve aanpak voor geletterdheid

Hoe kunnen taalleerders zelfstandig werken aan leren lezen en schrijven? Daarvoor moeten zij hun eigen leerproces kunnen sturen, niet alleen nu maar ook op de langere termijn. Het ITTA en Stichting Melkweg+ werken samen met Duitse en Engelse partners aan de ontwikkeling van een aanpak voor het verbeteren van eigen vaardigheden door zelfstudie.

Van docent naar coach

Kenmerken van de aanpak zijn:

  • leerdersautonomie
  • (taal)taken uit de dagelijkse omgeving van de leerder, bijvoorbeeld de werkomgeving
  • een beperkt aantal bijeenkomsten, die vooral gericht zijn op het proces: wat ga je doen en hoe ga je het doen?

Het eigenlijke leren lezen en schrijven vindt dus vooral plaats buiten de bijeenkomsten. De rol van docent en taalleerder verschuift, want: de voornaamste verantwoordelijkheid ligt bij de taalleerder zelf. De docent coacht en ondersteunt. Taallessen worden niet overbodig, maar veranderen van karakter.

Competenties, instrumenten en training

Om deze aanpak handen en voeten te geven komen er een beschrijving van competenties van de coach voor deze aanpak en een training in begeleiding van zelfsturend leren lezen en schrijven. Ook komen er instrumenten voor coach en leerder om de aanpak te helpen realiseren.

Ontwikkeling van de aanpak

De aanpak voor zelfsturend leren lezen en schrijven wordt gepilot in de drie landen, waarbij de Nederlandse pilots worden gefaciliteerd door de vier grote steden. Een internationale, wetenschappelijke adviesraad kijkt mee naar het ontwikkel- en onderzoeksproces. Geïnteresseerden worden ondertussen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en opbrengsten in drie internationale conferenties, in nieuwsbrieven en tijdschriften en in workshops op conferenties.

Projectpartners

Dit project komt tot stand met Europese subsidie vanuit het Erasmus+ fonds voor een leven lang leren en aanvullende financiering van de gemeenten Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Vanuit Nederland zijn betrokken Kaatje Dalderop van Stichting Melkweg+ en Elwine Halewijn van het ITTA (projectleider). De Duitse en Engelse partners zijn: de Universität Leipzig en de Westfälische Wilhelms-Universität Münster, de Leeds Beckett Universiteit en de Oxfordshire Skills Roltrap Centre Community Interest Company.

Belangstelling?

Wilt u de hoogte gehouden worden? Wilt u dat we een artikel schrijven of een presentatie geven over dit project? Neemt u dan contact op met Elwine Halewijn van het ITTA: elwine.halewijn@itta.uva.nl.

Zie voor meer informatie ook de uitgebreidere projectbeschrijving van dit project.