Privacy Statement

Inleiding

Het ITTA registreert en verwerkt incidenteel persoonsgegevens van haar partners, potentiele opdrachtgevers en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze partners en opdrachtgevers zo goed mogelijk van dienst te zijn. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Wie zijn wij?

Het ITTA (Instituut voor Taalonderzoek en Taalontwikkeling Amsterdam) is een kennisinstituut voor taalontwikkeling zowel voor Nederlands als eerste en als tweede taal.

Het ITTA werkt met praktijkgerichte concepten zoals geïntegreerde scholing, inhoudsgericht taalonderwijs en taalgericht vakonderwijs. Het ITTA geeft ook advies over taalbeleid, ontwikkelt NT2- lesmateriaal, doet onderzoek, traint en begeleidt docenten en verzorgt cursussen Nederlands op de werkvloer.

Welke persoonsgegevens registreren wij?

  • Wij registreren de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, deelnamedetails (van studiedagen en/of bijeenkomsten), betaalgegevens. Indien van toepassing functietitels.

  • Bijzondere persoonsgegevens:

Wij registreren ook bijzondere persoonsgegevens zoals foto’s.  Foto´s verwerken we om onze content meer sfeer te geven. Deze registraties zijn altijd vrijwillig en met toestemming en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Waarom registeren wij persoonsgegevens?

  • Voor de verbetering ITTA-dienstverlening

Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn. Zie ook ons cookiebeleid hieromtrent.

  • Voor de volgende doelen:
  1. Ledenadministratie en dienstverlening

In onze ledenadministratie houden we bij de organisaties bij met wie wij werken en de daarbij horende relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om mensen direct te kunnen bereiken, verwerken we persoonsgegevens voor onze marktonderzoeken en deelnamedetails om onze studiebijeenkomsten/workshops, deelname een platform of forum te kunnen bijhouden.

      2. Nieuwsbrieven, mailingen en social media

U kunt zich bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, dan kunt u zich in iedere mail uitschrijven.

Het ITTA maakt voor het ITTA en aan het ITTA gerelateerde campagnes, gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via Social Media platforms. Dit gebeurt via Facebook, Twitter en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij u daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

      3. Werving (marketing)

Het ITTA beweegt met de sector mee, en daarom werven wij nieuwe leden, sponsoren, sprekers voor studiedagen, experts voor inspiratiesessies en soms ook nieuwe collega’s. Om met iedereen contact te onderhouden registreren wij ook contactdetails en interessegebieden.

Grondslagen van de registraties

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, het uitvoeren van een overeenkomst, (zoals een lidmaatschap) of voor het uitvoeren van een ander gerechtvaardigd belang voor het ITTA.

Ons Cookiebeleid            

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. We gebruiken functionele en technische cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. We maken gebruik van google Analytics voor het verzamelen van algemene statistieken over het gebruik van onze website; met die informatie kunnen we het gebruik van de website evalueren en verbeteringen doorvoeren.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. De rechten van betrokkenen betreffen: het recht op Informatie en inzage; correctie meer ook op verwijdering zoals het intrekken van toestemming.

Beveiliging

Voor de beveiliging van uw gegevens werken wij met een versleutelde verbinding.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

Contactgegevens:

ITTA
Plantage Muidergracht 24
1018 VT Amsterdam
info@itta.uva.nl
020 – 525 3844

Hebt u tips, opmerkingen of vragen?
U kunt contact opnemen via info@itta.uva.nl  of via het telefoonnummer 020 - 525 38 44

Amsterdam, 17 mei 2018