Steunpunt Staatsexamens Nt2

Informatie en advies over de Staatsexamens Nt2

Het Steunpunt Staatsexamens Nt2 informeert en ondersteunt examenkandidaten, docenten, opleidingen, arbeidsmarkttoeleiders en bedrijven in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Nieuwsbrief Staatsexamen Nt2

Het Steunpunt Staatsexamens Nt2 geeft tweemaal per jaar een (digitale) nieuwsbrief uit met informatie en artikelen over de Staatsexamens Nt2. U kunt zich er kosteloos op abonneren.

Website Staatsexamens Nt2

Het Steunpunt onderhoudt de website Staatsexamens Nt2. Hier vindt u uitgebreide informatie over de Staatsexamens Nt2 Programma I en Programma II. U vindt hier bijvoorbeeld ook voorbeeldexamens en voorbereidingsmateriaal.

Adressen Cursussen en Examentrainingen Staatsexamen Nt2

Voor wie op zoek is naar een geschikte cursus voor de Staatsexamens Nt2 onderhouden wij een overzicht van aanbieders van cursussen en examentrainingen die speciaal gericht zijn op de Staatsexamens Nt2. Op de website is het meest actuele adressenoverzicht te vinden.

Vragen over de Staatexamens Nt2

Inhoudelijke vragen over de Staatsexamens Nt2 kunt u stellen aan het Steunpunt Staatsexamens Nt2:  020-525 3844 of info@staatsexamensnt2.nl.

Voor vragen over het aanmelden, afmelden, de betaling, het Diploma Staatsexamens Nt2 of andere zaken die met de organisatie en afname van het examen te maken hebben verwijzen we door naar DUO:  050 - 599 8933 / nt2@duo.nl