Taalontwikkeling in bbl-trajecten

Praktijkgericht Taal en rekenen voor docenten SVO

SVO Versopleidingen werkt voortvarend aan de implementatie van het Referentiekader Taal en rekenen. Alle docenten zijn betrokken bij de taalontwikkeling van de leerlingen.

Beroepsspecifiek

SVO heeft gekozen voor een vorm van taalonderwijs en examinering die dicht bij de beroepsopleiding staat. Inge van Meelis van het ITTA adviseerde bij het maken van het implementatieplan, het ontwikkelen van eigen materiaal, leerlijnen en toetsen en een beroepsgericht assessment als instellingsexamen. Ook zijn verschillende hulpmiddelen gemaakt om feedback op taal te geven bij de beroepsopdrachten.

Opfriscursus

Alle docenten volgden een ITTA training over taal en rekenen in de opleiding. Op verzoek werd voor docenten ook een dagdeel training spelling en grammatica aangeboden. Zo konden zij hun eigen taalkennis opfrissen.